One Brain

Metodou One Brain lze řešit jakýkoliv psychický nebo fyzický problém. Blok vzniká na základě součtu všech negativních zkušeností, jako je strach, bolest a strach z bolesti, kdy dochází k disharmonii mezi oběma hemisférami. Pomocí jemného svalového testování lze tuto příčinu najít, odstranit její negativní náboj, učinit novou volbu a tím pomoci k odstranění problému.